Opłata uzdrowiskowa

Na terenie Miasta Świnoujście obowiązuje opłata uzdrowiskowa – uchwałaNr XVI/119/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty uzdrowiskowej (tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 5142).
 Wysokość opłaty wynosi 4 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Doba pobytu zaczyna biec od chwili przybycia na teren gminy Miasto Świnoujście. Opłata należna jest (i wchodzimy w akapit drugi od słów „…od osób fizycznych…” do słów „turystycznych”.
„Od opłaty zwolnione są wyłącznie osoby wskazane w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj.:
1)    członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pod warunkiem wzajemności);
2)    osoby przebywające w szpitalach;
3)    osoby niewidome i ich przewodnicy;
4)    podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w Świnoujściu;
5)    zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.
Ponadto, Rada Miasta zwolniła pobyt dzieci, które nie ukończyły 7 lat.
Na terenie Świnoujścia nie obowiązują żadne inne zwolnienia od opłaty, dlatego wszystkie inne osoby zobowiązane są do jej uiszczenia.

Zgodnie z przytoczoną uchwałą opłata dzienna wynosi 4 zł od osoby i należna jest, od osób fizycznych przebywających na terenie Miasta Świnoujście dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych i turystycznych, za każą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata nie jest  pobierana od dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, od osób przebywających w szpitalach, od osób niewidomych i ich przewodników, od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w Świnoujściu oraz od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Osoba podlegająca obowiązkowi uiszczenia opłaty uzdrowiskowej zobowiązana jest dokonać wpłaty inkasentowi, tj. osobie prowadzącej miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Dowodem uiszczenia opłaty jest dowód zapłaty z kwitariusza przychodowego, który inkasent ma obowiązek pobrać z Urzędu Miasta - Stanowisko Obsługi Interesanta Urzędu Miasta. Pobrane opłaty, inkasent odprowadza na konto Urzędu Miasta do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłata została pobrana.

Do rozliczania przez inkasentów opłaty uzdrowiskowej służy druk, który pobrać można na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej: Podatki i Opłaty Lokalne lub ze strony BIP.

Należy zauważyć, że każda gmina, która pobiera opłatę uzdrowiskową, może liczyć na dotację z budżetu państwa. Jest ona równa wpływom z tytułu pobieranego podatku. Zatem jeżeli na konto Urzędu Miasta w danym roku wpłynie kwota 4.000.000,00 zł z tytułu opłaty uzdrowiskowej, to drugie tyle wpłynie z budżetu państwa.  

Uchwała Nr XVI/119/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej uchwala_119_oplata_uzdrowiskowa.pdf (175kB) pdf

Rozliczenie inkasenta z pobranej opłaty uzdrowiskowej (38kB) word

Numer konta bankowego na które należy wpłacać należności :95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Wytworzył: Rada Miasta Świnoujścia (25 listopada 2005)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (20 lipca 2005, 14:22:30)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (29 grudnia 2016, 14:10:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28804

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij